Olomouc Výkup katalyzátorů
"Více než desetileté zkušenosti"
Business picture

Co to je katalyzátor?

Katalyzátor je zařízení na čištění výfukových plynů, které vysoce snižuje množství škodlivých látek ve výfukových plynech.

Z čeho je katalyzátor?

This is an example for an image Samotný se skládá z keramického nebo kovového tělesa v plechovém obalu. V tomto tělese je velké množství jemných kanálků, ve kterých je nanesena slabá vrstva platiny, nebo rhodia.

Jak katalyzátor pracuje?

Výfukové plyny jím procházejí a reagují přitom s drahými kovy a to tak že ještě hoří. Při tomto procesu se tři druhy škodlivých plynů mění na:
- kysličník uhelnatý na kysličník uhličitý
- uhlovodík na vodu
- kysličníky dusíku na dusík (vzduch se skládá ze čtyř pětin z dusíku)

S námi se vyplatí obchodovat. Zaručujeme Vám seriózní jednání a nejlepší možné ceny.